Search

De Waldhoorn assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

Privacy Voorwaarden


De Waldhoorn, gevestigd aan Dorpsstraat 2 6731 AT Otterlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.de-waldhoorn.nl Dorpsstraat 2 6731 AT Otterlo +31318591239

Seerske Zwiers is de Functionaris Gegevensbescherming van De Waldhoorn zij is te bereiken via communicatie@de-waldhoorn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Waldhoorn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 •  Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van je reservering en om je te contacteren in verband met uw reservering wanneer nodig. Je zal per e-mail en mogelijk per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor je reservering ontvangen. Nadat je bij ons geweest bent versturen we mogelijk een e-mail om je mening te vragen over je bezoek.
Indien je ons hiervoor daarnaast je expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal je e-mailadres ook gebruikt worden om je via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. Je kan echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

IP-Adres
Je IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat je een reservering maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om je locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserveringsflow aan te passen.
Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren je niet op basis van IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@de-waldhoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met je uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

Resengo
Wij maken gebruik van het systeem van www.resengo.com als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserveringsgegevens.
Resengo zal je persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder duidelijke toestemming dewelke je enkel kan geven op het Resengo-platform zelf. Door enkel te reserveren bij ons geef je hiervoor dus nooit expliciet de toestemming.
Wanneer je reserveert zal er een passief profiel gecreëerd worden op het Resengo-platform. Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat je persoonlijke reserveringen op je eigen naam gegroepeerd worden.
Indien je de reservering niet voltooit, wordt je e-mailadres tijdelijk opgeslagen om je de mogelijkheid te geven de reservering alsnog af te werken. Op dat moment wordt je e-mailadres enkel binnen het Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons.
Wanneer je de gegevens telefonisch aan ons doorgeeft zullen wij deze manueel in het Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien je hebt doorgeven wat je geboortedatum is) of mobiele telefoonnummer.
Wanneer je in de reserveringsflow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal je eerst gevraagd worden je passief profiel te activeren op het Resengo-platform conform het aldaar geldende privacybeleid.
Resengo geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciële doeleinden. Resengo doet ook niet aan direct marketing (commerciële mailings ev. op basis van profiling) met je persoonsgegevens zonder dat je hiervoor expliciete toestemming geeft. Je kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens je deze gegeven zou hebben.
Momenteel bestaat de mogelijkheid om je gegevens te laten profilen op Resengo nog niet en kan je er dus ook nog geen toestemming voor geven. Indien dit in de toekomst wijzigt, zal je derhalve om je toestemming kunnen verzocht worden.

Ingenico
Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van Ingenico. Zodra je online gaat betalen voor een order worden de gegevens van een order en je basiscontactgegevens doorgegeven aan Ingenico. De basisgegevens die worden doorgegeven zal je onmiddellijk kunnen zien en ook aanpassen op het moment dat je de betaling effectief gaat uitvoeren.
Wij krijgen van Ingenico geen bruikbare informatie terug over je betaling buiten het feit of deze gelukt is of niet.

Online reserveren

Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van LeisureKing en Ideal. Zodra je online gaat betalen voor een order worden de gegevens van een order en je basiscontactgegevens doorgegeven aan Ingenico. De basisgegevens die worden doorgegeven zal je onmiddellijk kunnen zien en ook aanpassen op het moment dat je de betaling effectief gaat uitvoeren.

Annuleringsvoorwaarden online betalingen voor activiteiten

Wanneer het nodig is om je reservering te annuleren dan kun je deze kosteloos verplaatsen naar een andere datum of krijg je een tegoedbon van De Waldhoorn voor het betaalde bedrag.

Kom je met minder personen?

Kom je met minder personen dan verwacht en is het aantal personen nog toereikend voor de geboekte activiteit? Laat het ons dan min 3 dagen van tevoren weten per mail dan krijg je het teveel betaalde bedrag terug als tegoedbon.

Gaat de activiteit door bij slecht weer?

Al onze activiteiten gaan bij regen door. Alleen bij noodweer, zoals hagel, onweer of zware windstoten kiezen wij er voor om de activiteit niet door te laten gaan. We zullen dan samen kijken naar een oplossing middels een andere datum of tegoedbon.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Waldhoorn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven door middel van aanvinken.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Waldhoorn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Waldhoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Waldhoorn) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Waldhoorn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de opgegeven persoonsgegevens. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Waldhoorn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Waldhoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Waldhoorn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Waldhoorn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Resengo
Garandeert de goede werking van Resengo (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of u ingelogd bent)

Google analytics
Google Analytics verzamelt geaonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de werking te kunnen verbeteren.

Hotjar
Hotjar verzamelt gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de gebruiksvriendelijkheid te kunnen verbeteren.

Application insights
Application insights verzamelt gegevens over de performantie van Resengo met als doel deze te kunnen verbeteren.

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Waldhoorn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar communicatie@de-waldhoorn.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Waldhoorn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via communicatie@de-waldhoorn.nl

Algemene Voorwaarden


1. Contactgegevens

De Waldhoorn
Dorpsstraat 2
NL-6731AT Otterlo
BTW-nummer: NL 805593743B01
Hierna “De Waldhoorn” genoemd.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en De Waldhoorn via de website https://www.de-waldhoorn.nl, gerelateerde websites waar producten en diensten van De Waldhoorn (zoals bv http://www.resengo.com/) gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd) gekocht en/of gereserveerd. Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

2.2  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

2.3  De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door te klikken op de link op de website https://www.de-waldhoorn.nl of in de reserverings- en bestelschermen. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het online aankoopproces wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

2.4  Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

3.1  Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

3.2  De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op https://www.de-waldhoorn.nl, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij De Waldhoorn hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

3.3  Prijzen weergegeven op de website https://www.de-waldhoorn.nl worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden De Waldhoorn niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4  De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

4. Bedenktijd en herroepingsrecht

4.1  De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

4.2  In de volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
 • Goederen die te snel kunnen bederven of verouderen

In concreto betekent dat dat bij een aankoop op afstand bij De Waldhoorn, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in de volgende gevallen:

 • De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
 • De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht
 • De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
 • De geleverde goederen bevatten voedselwaren
 • De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

4.3  Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan De Waldhoorn, NL-6731AT Otterlo of via reserveringen@de-waldhoorn.nl

5. Voorschot en annuleringsregels

5.1  Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annuleringsregels van toepassing.

5.2  Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.

5.3  Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft De Waldhoorn het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

5.4  In geval dat de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft De Waldhoorn het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

5.5  In geval de Klant creditcardgegevens opgeeft als waarborg, heeft De Waldhoorn het recht om deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

5.6  Een betaling van het voorschot of overhandigen van de creditcardgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant

5.7  In geval dat de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annuleringsregels toegepast:
Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:

 • Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot terug
 • Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug
 • Indien de Klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekosten. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering a.d.h.v. deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.

In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:

 • Indien de Klant minder dan 24u voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een vergoeding van € 50 per persoon aangerekend ter compensatie van de niet recupereerbare kosten die in dat geval reeds gemaakt zijn en de winstderving die dergelijke late annulering met zich meebrengt. Ook in geval de Klant met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging wordt dit als een laattijdige annulering beschouwt en zal deze compensatie per ontbrekende persoon worden aangerekend. Indien de creditcardgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering a.d.h.v. deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.

5.8  De annuleringsregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

5.9  Annuleringen kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per e-mail of per telefoon gebeuren. Een annulering is enkel en alleen geldig wanneer het door De Waldhoorn per e-mail bevestigd is.

5.10  Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en geeft V.O.F. Cafe/restaurant De Waldhoorn onherroepelijk het recht de annuleringsregels toe te passen en de kosten te innen.

5.11  Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

6. Bevestigingen en herinneringen

6.1  Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de Klant steeds een bevestiging per e-mail in geval er een geldig e-mailadres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per SMS.

6.2  Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren van de diensten krijgt de Klant een herinnering per e-mail en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

6.3  De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

6.4  Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per e-mail en/of SMS kan o.w.v. technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking of niet naleven van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds De Waldhoorn contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

7. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

7.1  Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst.

7.2  Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gelderland bevoegd.

7.3  De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, ook al is dit in opdracht van iemand anders, zal door De Waldhoorn aansprakelijk gesteld worden.